Agenda

Lunch&Learn webinar Gedragsverandering door apps

Datum: 29/10/2021
Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Het veranderen van gedrag bij nieuw mobiliteitsbeleid kost vaak veel tijd, geld en energie. Maar dat hoeft niet. Bekend is dat belonen en gamification leuke en vooral nuttige instrumenten zijn bij aanpassing van gedrag. In dit webinar komt gaan we daar verder op in. Welke apps, challenges en gamification middelen zijn er? Wat kosten ze? We geven inzicht in welke type apps er zijn. Hoe werken ze? Wat leveren ze op?  Dr. Marius Rietdijk, heeft een proefschrift geschreven over “De invloed van beloning en straf op werkprestaties”. Hij vertelt er over en geeft inzicht hoe werkgevers deze instrumenten kunnen inzetten bij verandering van mobiliteitsbeleid. Werkgevers die al belonen en gamification apps hebben ingezet vertellen over hun ervaringen.  En natuurlijk geven we weer tal van tips en tricks. Meld u nu aan  

ZES Festival, Bevoorraden zonder uitstoot

Datum: 01/11/2021
Tijd: 16.00-19.00 uur
Het ZES Festival (Zero Emissie Stadsdistributie) is voor én door ondernemers. Je kunt je je laten informeren en inspireren over wat de invoering van de zero emissiezone in 2025 voor jouw onderneming betekent. Het festival bestaat uit een markt en een speakerscorner waar ondernemers uit Leiden en de regio laten zien hoe zij emissievrij vervoer in hun bedrijfsvoering hebben opgenomen, zoals LessGo, Logiconnekt, City Hub en CityBarge. Programma 16.00 uur                    Wethouder Ashley North opent het festival 16.15-16.45 uur          Speakerscorner 17.00-18.00 uur         Wethouder Yvonne van Delft gaat met ondernemers in gesprek  18.15-18.45 uur          Speakerscorner 19.00 uur                    Einde Meer informatie Neem contact op met Eveline Botter, projectleider ZES. 

Webinar Zero Emissie Binnenstad Den Haag 2025

Datum: 02/11/2021
Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Het Platform Stedelijke Distributie Den Haag organiseert in samenwerking met de gemeente Den Haag het webinar ‘Zero Emissie Binnenstad Den Haag 2025’. De logistiek makelaar van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland neemt deel in het panel. Het webinar is gericht op ondernemers. Diverse experts praten de deelnemers live bij over de komende, lokale veranderingen op het gebied van stadslogistiek. Ze delen hun ervaringen met schone stadslogistiek en beantwoorden vragen van ondernemers. Het webinar start om 16.00 uur en is gratis online te volgen. Aanmelden en meer informatie. 

Verdiepingssessie: Duurzame Mobiliteit Loont!

Datum: 08/11/2021
Tijd: 12.00 - 13.30 uur
Zet concrete stappen naar duurzame(re) mobiliteit Rond de 20% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door onze mobiliteit (binnenlands verkeer en vervoer). Meer dan de helft van de personenkilometers op de weg, is werk-gerelateerd. In het Klimaatakkoord zijn daarom afspraken gemaakt over het verduurzamen van de mobiliteit. O.a. is daar de ‘normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’ uit gekomen. Een nieuwe regeling die per 1/1/2022 al ingaat. U hoort er meer over in onze Deep Dive. Maar wij willen vooral inspireren en met elkaar leren. Verduurzamen van mobiliteit biedt ook kansen, en kan zelfs geld opleveren. In deze online Deep Dive laten we inspirerende gasten aan het woord; bedrijven die duurzame mobiliteit als strategische mogelijkheid zagen. Aan de hand van de Trias Mobilica bespreken we - met z'n allen - drie best practices: 1. Mobiliteit verminderen: Kim Teunis - Programmadirecteur “New way of Working After Corona” van de Rabobank vertelt ons hoe zij de pandemie als kans aangrepen om thuiswerken het nieuwe normaal te laten worden. Daarmee wordt mobiliteit significant verminderd. 2. Mobiliteit veranderen (modal shift): Harry Werkman - Manager logistiek Heineken NL Supply vertelt ons zowel over personenmobiliteit (Heinekens hybride werk-programma Tomorrow@Work) als over de logistieke modal shifts. 3. Mobiliteit verduurzamen: Emill de Waal -  Eigenaar Huschka Groep (beveiliging en recherche) heeft als ondernemer een vroege strategische keuze gemaakt voor elektrisch rijden. Hij zal ons meenemen in dat keuzeproces, en de gevolgen er van. Na een korte introductie is er ruim gelegenheid om vragen te stellen en de diepte in te gaan. De interactie staat voorop. Wij gaan u ook vragen stellen, zodat u met concrete plannen weer aan de oppervlakte komt na deze Deep Dive. Vragen die beantwoord kunnen worden: •           Wat is het juridische kader rondom duurzame mobiliteit? •           Hoe kan ik onze mobiliteit (personen of goederen) verder verduurzamen? •           Hoe pak ik het strategisch aan? •           Wat doe ik als er weerstand is? •           Welke meetinstrumenten kunnen de verduurzaming aantonen? •           Hoe kan verduurzaming van mobiliteit kosten besparen?   Interesse? De sessie is bestemd voor convenantpartners van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Aanmelden kan bij Daphne  Treurniet.