Agenda archief

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Renovatie Utrechtsebaan, 15 december

Datum: 15/12/2021
Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Afsluitingen, omleidingen en alternatief vervoer Vanaf januari gaat de gemeente Den Haag aan de slag met het renoveren van Utrechtsebaan (A12). De Utrechtsebaan is 45 jaar oud en toe aan renovatie. Na het werk zal de weg óók de komende jaren voldoen aan alle veiligheidseisen. De werkzaamheden vinden plaats op het weggedeelte tussen het begin van de Utrechtsebaan (kruising met de Zuid Hollandlaan-Benoordenhoutseweg, S101) en op- en afrit 3 ‘Bezuidenhout’. Tijdens de werkzaamheden zal de Utrechtsebaan in de richting van Den Haag centrum zo vaak als mogelijk toegankelijk blijven. Het verkeer dat het centrum over de Utrechtsebaan wil verlaten, zal in deze periode worden omgeleid. Door u zo goed mogelijk te informeren over de renovatie en door goed met elkaar samen te werken, waarbij wij inzetten op alternatieve routes, alternatief vervoer en slimme werktijden, beperken we de overlast en houden we Den Haag bereikbaar. Wij nodigen u daarom van harte uit aanwezig te zijn bij onze digitale informatiebijeenkomst. Deze is specifiek georganiseerd voor werkgevers, ondernemersverenigingen, logistieke partijen en detaillisten. Deze bijeenkomst vindt plaats op 15 december (itt eerdere berichten van 13 december).  Tijdens de informatiebijeenkomst brengen wij u graag op de hoogte van de wijze waarop de gemeente Den Haag en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland u kunnen helpen om de overlast voor u en uw achterban zoveel mogelijk te beperken. Let op: de werkzaamheden starten op vrijdag 14 januari 2022, om 21.00 uur. Wij adviseren u nu al maatregelen te treffen. Wij kunnen u daarbij adviseren en op de hoogste stellen van onder andere omleidingen en alternatief vervoer. Meld u hier aan dat krijgt u direct de vergaderlink toegezonden. Wij zien u graag tijdens de informatiebijeenkomst.  Met vriendelijke groeten, Gemeente Den Haag en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland  

Verdiepingssessie Fietsen in de thuiszorg is winstgevend

Datum: 07/12/2021
Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Ervaringen vanuit de praktijk bij Vierstroom Thuiszorg. De kosten in de thuiszorg staan onder druk, maar nog veel belangrijker is het ziekteverzuim van medewerkers. Ziekteverzuim kost niet alleen geld, belangrijker is dat medewerkers zich niet prettig voelen. Dat kan en moet anders dachten ze bij Viersprong Zorg Thuis, en met succes. In dit webinar vertelt Maroeska Molster fietsambassadeur en manager bedrijfsvoering bij Vierstroom Thuiszorg over het proces om te komen tot een ander en vooral gezonder beleid. Ze geeft tips en vertelt over haar ervaringen om medewerkers te overtuigen over te stappen van de auto naar de fiets. Vierstroom Thuiszorg heeft maar liefst een elektrische fietsenpool van 450 fietsen rijden. Daarnaast zal Roel Lenoir van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland uitleggen hoe we ondersteunen bij herziening van het mobiliteitsbeleid, het in kaart brengen van het fietspotentieel, mogelijke regelingen, vergoedingen, tot kennismaking en stimulering via bijvoorbeeld E-bike probeerpools. Het gebruiken van nieuw vervoer is een grote stap: je moet uit je comfortzone, je weet niet wat je onderweg tegen gaat komen en je moet weer nieuwe dingen leren. Daarom organiseert Bereikbaar Haaglanden en Rijnland al jarenlang diverse soorten probeeracties voor medewerkers. Eerst op het gemak ervaren hoe het is in de praktijk van alledag. Pas als je het hebt geprobeerd, weet je hoe het is. Programma in het kort: 11.00 uur: Digitale inloop, opening en welkom 11.10 uur: Ervaringen fietsambassadeur Vierstroom, Maroeska Molster. Gebruik van e-bikes in thuiszorg 11.25 uur: Ondersteuning door Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming. Fietspromotie bij zorginstellingen. 11.35 uur: Ruimte voor vragen interactie 11.50 uur: Wensen vervolg en mogelijkheden voor ondersteuning. 12.00 uur: Afsluiting.  

Lunch & learn webinar: 22 goede voornemens over flexibel werken

Datum: 03/12/2021
Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Daar kunt u het nieuwe jaar mee in! We gaan steeds flexibeler werken. Onze medewerkers vragen erom en het past ook bij de tijdgeest: denk aan corona, het verminderen van files en het reduceren van CO₂. Flexibel ofwel hybride werken is niet altijd gemakkelijk. Hoe doe je dat als de ene helft van de medewerkers thuis deelneemt aan het overleg en de andere helft op de zaak? Hoe doe je dat met vergoedingen? Hoe doe je dat met de inrichting van je bedrijf? Hoe doe je dat als medewerkers allemaal op dezelfde dagen willen thuiswerken en/of dezelfde dagen naar kantoor komen? Hoe doe je dat als medewerkers door carrière argumenten naar kantoor willen komen, omdat ze anders carrièrekansen missen? Heel veel vragen waar een aantal bedrijven praktische antwoorden op hebben. De ANWB presenteert hun best practise over flexibel werken. Zij hebben inmiddels al veel ervaring opgedaan met integraal beleid, zoals ze het zelf noemen. Naast de ANWB ontvingen 20 bedrijven een Ways2go Waar werk jij Award, zoals Aegon, Shell, Concorp, Siemens, de Haan, HallMark, Waterpas Civiel Adviesbureau, gemeente Nissewaard en bibliotheek De Boekenberg. Zij delen al hun gouden tips over flexibel en hybride werken met ons. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid tot interactie. Meld u aan en doe mee! We beloven u een webinar boordevol tips en tricks over hybride werken waarmee u nu en in 2022 zo in de praktijk aan de slag kunt gaan.

Verdiepingssessie: Duurzame Mobiliteit Loont!

Datum: 08/11/2021
Tijd: 12.00 - 13.30 uur
Zet concrete stappen naar duurzame(re) mobiliteit Rond de 20% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door onze mobiliteit (binnenlands verkeer en vervoer). Meer dan de helft van de personenkilometers op de weg, is werk-gerelateerd. In het Klimaatakkoord zijn daarom afspraken gemaakt over het verduurzamen van de mobiliteit. O.a. is daar de ‘normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’ uit gekomen. Een nieuwe regeling die per 1/1/2022 al ingaat. U hoort er meer over in onze Deep Dive. Maar wij willen vooral inspireren en met elkaar leren. Verduurzamen van mobiliteit biedt ook kansen, en kan zelfs geld opleveren. In deze online Deep Dive laten we inspirerende gasten aan het woord; bedrijven die duurzame mobiliteit als strategische mogelijkheid zagen. Aan de hand van de Trias Mobilica bespreken we - met z'n allen - drie best practices: 1. Mobiliteit verminderen: Kim Teunis - Programmadirecteur “New way of Working After Corona” van de Rabobank vertelt ons hoe zij de pandemie als kans aangrepen om thuiswerken het nieuwe normaal te laten worden. Daarmee wordt mobiliteit significant verminderd. 2. Mobiliteit veranderen (modal shift): Harry Werkman - Manager logistiek Heineken NL Supply vertelt ons zowel over personenmobiliteit (Heinekens hybride werk-programma Tomorrow@Work) als over de logistieke modal shifts. 3. Mobiliteit verduurzamen: Emill de Waal -  Eigenaar Huschka Groep (beveiliging en recherche) heeft als ondernemer een vroege strategische keuze gemaakt voor elektrisch rijden. Hij zal ons meenemen in dat keuzeproces, en de gevolgen er van. Na een korte introductie is er ruim gelegenheid om vragen te stellen en de diepte in te gaan. De interactie staat voorop. Wij gaan u ook vragen stellen, zodat u met concrete plannen weer aan de oppervlakte komt na deze Deep Dive. Vragen die beantwoord kunnen worden: •           Wat is het juridische kader rondom duurzame mobiliteit? •           Hoe kan ik onze mobiliteit (personen of goederen) verder verduurzamen? •           Hoe pak ik het strategisch aan? •           Wat doe ik als er weerstand is? •           Welke meetinstrumenten kunnen de verduurzaming aantonen? •           Hoe kan verduurzaming van mobiliteit kosten besparen?   Interesse? De sessie is bestemd voor convenantpartners van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Aanmelden kan bij Daphne  Treurniet. 

Webinar Zero Emissie Binnenstad Den Haag 2025

Datum: 02/11/2021
Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Het Platform Stedelijke Distributie Den Haag organiseert in samenwerking met de gemeente Den Haag het webinar ‘Zero Emissie Binnenstad Den Haag 2025’. De logistiek makelaar van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland neemt deel in het panel. Het webinar is gericht op ondernemers. Diverse experts praten de deelnemers live bij over de komende, lokale veranderingen op het gebied van stadslogistiek. Ze delen hun ervaringen met schone stadslogistiek en beantwoorden vragen van ondernemers. Het webinar start om 16.00 uur en is gratis online te volgen. Aanmelden en meer informatie. 

ZES Festival, Bevoorraden zonder uitstoot

Datum: 01/11/2021
Tijd: 16.00-19.00 uur
Het ZES Festival (Zero Emissie Stadsdistributie) is voor én door ondernemers. Je kunt je je laten informeren en inspireren over wat de invoering van de zero emissiezone in 2025 voor jouw onderneming betekent. Het festival bestaat uit een markt en een speakerscorner waar ondernemers uit Leiden en de regio laten zien hoe zij emissievrij vervoer in hun bedrijfsvoering hebben opgenomen, zoals LessGo, Logiconnekt, City Hub en CityBarge. Programma 16.00 uur                    Wethouder Ashley North opent het festival 16.15-16.45 uur          Speakerscorner 17.00-18.00 uur         Wethouder Yvonne van Delft gaat met ondernemers in gesprek  18.15-18.45 uur          Speakerscorner 19.00 uur                    Einde Meer informatie Neem contact op met Eveline Botter, projectleider ZES. 

Lunch&Learn webinar Gedragsverandering door apps

Datum: 29/10/2021
Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Het veranderen van gedrag bij nieuw mobiliteitsbeleid kost vaak veel tijd, geld en energie. Maar dat hoeft niet. Bekend is dat belonen en gamification leuke en vooral nuttige instrumenten zijn bij aanpassing van gedrag. In dit webinar komt gaan we daar verder op in. Welke apps, challenges en gamification middelen zijn er? Wat kosten ze? We geven inzicht in welke type apps er zijn. Hoe werken ze? Wat leveren ze op?  Dr. Marius Rietdijk, heeft een proefschrift geschreven over “De invloed van beloning en straf op werkprestaties”. Hij vertelt er over en geeft inzicht hoe werkgevers deze instrumenten kunnen inzetten bij verandering van mobiliteitsbeleid. Werkgevers die al belonen en gamification apps hebben ingezet vertellen over hun ervaringen.  En natuurlijk geven we weer tal van tips en tricks. Meld u nu aan  

Flexibel werken = flexibel reiskostenbeleid, verdiepingssessie

Datum: 22/09/2021
Tijd: 12.00 - 13.30 uur
Verdiepingssessie: Flexibel werken = flexibel reiskostenbeleid Ga nu aan de slag om het beleid te ontwikkelen of te verfijnen   Thuiswerken is een normaal onderdeel van de werkweek geworden. De medewerkers reizen niet meer vijf dagen per week naar het werk en de mobiliteits- en reiskostenregeling moet daar op aan gepast worden. Hoe ga je hier als werkgever mee om, welke keuzes maak je en welke verfijning in het beleid dat er al is, is nog mogelijk?   Dat komt aan de orde in deze bijeenkomst die speciaal voor convenantpartners wordt georganiseerd. In een verdiepingssessie gaan we met een relatief klein clubje HR-medewerkers concreet na de slag. Heeft u al een fikse slag gemaakt in het ontwikkelen van dit mobiliteitsbeleid, dan nodigen wij u van harte uit om mee te doen als co-host.   Onderdelen van de sessie: Waarom is het belangrijk mijn mobiliteitsbeleid aan te passen in het kader van thuiswerken en reiskosten? Welke ingrediënten zijn er om het mobiliteitsbeleid goed vorm te geven? Pauze, met overdenking: wat zouden de beste ingrediënten voor mijn bedrijf/organisatie zijn? Wat moet het nieuwe mobiliteitsbeleid bewerkstelligen? Keuze: met welk van de ingrediënten ga ik aan de slag? Welke 3 stappen zet ik in de eerste maand om het nieuwe mobiliteitsbeleid te bewerkstelligen of te verfijnen?   Meld u nu aan.  

Verdiepingssessie Let's Walk

Datum: 02/09/2021
Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Op donderdag 2 september van 12.00 tot 13.00 uur organiseert Bereikbaar Haaglanden en Rijnland een unieke online kennissessie over het stimuleren van lopen. De afgelopen maanden liep de actie Let’sWalk! waarbij we gebruik maakten van de Ommetje-App van de Hersenstichting. Maar liefst 14 werkgevers deden mee met enkele duizenden deelnemers. Tijdens de kennissessie presenteren we de effecten van de actie en geeft Fedor Vriezen van de Hersenstichting een beeld van de landelijke successen van het stimuleren van lopen. Als ‘special guest’ is niemand minder dan Erik Scherder vanaf 12.30 uur live aanwezig. Naast zijn visie op het belang van lopen is er veel ruimte voor het beantwoorden van vragen van de deelnemers aan de kennissessie. Vragen kunnen van te voren toegestuurd worden. Dus heb je een vraag over de effecten van lopen op het lichaam en met name het brein? Wil je alles weten over het stimuleren van lopen? Èn waarom je daarin als werkgever een belangrijke rol speelt? Meld je dan nu aan!          

Spreekuur over verstrekking thuiswerkmiddelen

Datum: 09/07/2021
Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Welke middelen en materialen zijn handig om medewerkers thuis te geven. En hoe doet u dat? Laat u het ze zelf kopen en declareren. Mogen ze midden van kantoor meenemen? Of maakt u een voorselectie. Bij Techdata hebben ze hier goed over nagedacht en voor medewerkers een webshop thuiswerkmiddelen ingericht. Gert-Jan Duis, HR manager vertelt erover en beantwoordt al uw vragen. Meld u nu aan.

Spreekuur reiskostenvergoedingen

Datum: 02/07/2021
Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Hoe ga je de reiskosten vergoeden als de vaste reiskostenvergoedingen straks worden afgeschaft? Hoe doe je dat met thuiswerkvergoedingen en hoe weet je of medewerkers thuis werken of reizen? Is inzet van een app dan handig? En welke? Op extra administratie zit niemand te wachten. Bij de gemeente Rotterdam hebben ze hier inmiddels een beleid op ingericht. Adrie de Boed, strategisch HRO adviseur vertelt erover en beantwoordt al uw vragen.  Meld u nu aan.  

Lunch & learn webinar: Bye, Bye vaste reiskosten

Datum: 18/06/2021
Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Hoe regelt u de flexibele reiskosten?   Ooit leek het makkelijk: iedereen elke dag naar het werk en dus voor iedereen een vaste reiskostenvergoeding. En de afgelopen 1,5 jaar stond de fiscus toe dat u deze vergoeding bleef betalen, ook al reisden uw medewerkers niet. Voor de uitbraak van Covid-19 betekende de vaste reiskostenvergoeding in de praktijk heel vaak dat werkgevers gewoon te veel betaalden. Want zeg nou zelf: de meeste medewerkers waren ook voorheen niet elke dag op het werk. Ze waren met vakantie, een keertje ziek, een dagje thuiswerken of hadden een scholingsdag op een heel andere locatie.  Hoe dan ook vanaf 1 juli geldt weer dat de vaste reiskostenvergoeding alleen mag worden betaald als de medewerker ook (voldoende) gereisd heeft. Hoe gaat u dat aanpakken? Wat komt er in de plaats? Daarover gaat dit webinar dat mede in het teken staat van de landelijke actie week waarin flexibel werken/hybride werken centraal staat. In Zuid-Holland wordt daarom in deze week de actie Waar werk jij? gelanceerd.  Programma:    • Anna Schouten, mobiliteitsmakelaar, neemt u mee in de fiscale mogelijkheden en oplossingen. Daarbij gaat ze in onder andere op de 128-dagen regel van de Belastingdienst.  • Jan Erik Krikken van Aegon vertelt hoe zij omgaan met variabele reiskosten en wat dit als werkgever betekent in de praktijk. • Elske van de Fliert, mobiliteitsmakelaar, gaat nader in op het reiskostenkwadrant en welke opties (full-service, MaaS-app, ov-kaart of alleen duidelijke afspraken) leiden tot welke reiskaart. • Daarnaast ontvangt u natuurlijk zoals u gewend bent veel handige tips en tricks en is er volop ruimte om vragen te stellen.    Feiten op een rij: Lunch & learn webinar: Bye, Bye vaste reiskosten Hoe regelt u de flexibele reiskosten?   Datum: vrijdag 18 juni 2021 Tijdstip: 12.00 – 13.00 uur  

Zo Willen We Werken

Datum: 17/06/2021
Tijd: 09.30 - 12.00 uur
Dit congres wordt georganiseerd door de Coalitie Anders reizen. Online samenwerken, minder vaak naar kantoor en een drastische daling van het aantal passagiers in het OV. Blijft dat zo, of gaan we langzaam weer terug naar het oude normaal? De antwoorden krijg je tijdens het online event ‘Zo Willen We Werken’ met ondermeer verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen, VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen en Anders Reizen aanjager Laurentien van Oranje.Het evenement is bedoeld voor beleidsmakers van werkgevers met een omvang vanaf 750 medewerkers in Nederland. Aanmelden kan via deze link.   

Informatie bijeenkomst Renovatie Utrechtsebaan

Datum: 16/06/2021
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Dit jaar gaat de gemeente Den Haag aan de slag met het renoveren van Utrechtsebaan (A12). De Utrechtsebaan is 45 jaar oud en toe aan renovatie. Na het werk zal de weg óók de komende jaren voldoen aan alle veiligheidseisen. De werkzaamheden vinden plaats op het weggedeelte tussen het begin van de Utrechtsebaan (kruising met de Zuid Hollandlaan-Benoordenhoutseweg, S101) en op- en afrit 3 ‘Bezuidenhout’. De voorbereidende werkzaamheden starten op verschillende momenten in de maanden juni, juli en augustus. Vanaf september tot en met maart van 2022 vinden de hoofdwerkzaamheden plaats. Daarbij zal de Utrechtsebaan in de richting van Den Haag centrum zo vaak als mogelijk toegankelijk blijven. Het verkeer dat het centrum over de Utrechtsebaan wil verlaten, zal in deze periode worden omgeleid. Door u zo goed mogelijk te informeren over de renovatie. En door goed met elkaar samen te werken, waarbij wij inzetten op alternatieve routes, alternatief vervoer en slimme werktijden, beperken we de overlast en houden we Den Haag bereikbaar. Wij nodigen u daarom van harte uit voor één van onze twee digitale informatieavonden. Deze zijn specifiek georganiseerd voor werkgevers, ondernemersverenigingen, logistieke partijen en detaillisten. De bijeenkomsten avonden vinden plaats op maandagavond 14 juni 2021 en op woensdagavond 16 juni 2021. Tijdens de informatieavond brengen wij u graag op de hoogte van de wijze waarop de gemeente Den Haag en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland u kunnen helpen om de overlast voor u en uw achterban zoveel mogelijk te beperken. Meld u hier aan dat krijgt u direct de vergaderlink toegezonden.

Informatie bijeenkomst Renovatie Utrechtsebaan

Datum: 14/06/2021
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Dit jaar gaat de gemeente Den Haag aan de slag met het renoveren van Utrechtsebaan (A12). De Utrechtsebaan is 45 jaar oud en toe aan renovatie. Na het werk zal de weg óók de komende jaren voldoen aan alle veiligheidseisen. De werkzaamheden vinden plaats op het weggedeelte tussen het begin van de Utrechtsebaan (kruising met de Zuid Hollandlaan-Benoordenhoutseweg, S101) en op- en afrit 3 ‘Bezuidenhout’. De voorbereidende werkzaamheden starten op verschillende momenten in de maanden juni, juli en augustus. Vanaf september tot en met maart van 2022 vinden de hoofdwerkzaamheden plaats. Daarbij zal de Utrechtsebaan in de richting van Den Haag centrum zo vaak als mogelijk toegankelijk blijven. Het verkeer dat het centrum over de Utrechtsebaan wil verlaten, zal in deze periode worden omgeleid. Door u zo goed mogelijk te informeren over de renovatie. En door goed met elkaar samen te werken, waarbij wij inzetten op alternatieve routes, alternatief vervoer en slimme werktijden, beperken we de overlast en houden we Den Haag bereikbaar. Wij nodigen u daarom van harte uit voor één van onze twee digitale informatieavonden. Deze zijn specifiek georganiseerd voor werkgevers, ondernemersverenigingen, logistieke partijen en detaillisten. De bijeenkomsten avonden vinden plaats op maandagavond 14 juni 2021 en op woensdagavond 16 juni 2021. Tijdens de informatieavond brengen wij u graag op de hoogte van de wijze waarop de gemeente Den Haag en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland u kunnen helpen om de overlast voor u en uw achterban zoveel mogelijk te beperken. Meld u hier aan dat krijgt u direct de vergaderlink toegezonden.