Björn Lugthart: Uitstekende bereikbaarheid behouden

'Rijswijk is uitstekend bereikbaar en dat willen we graag zo houden. Daarom zetten we in op hoogwaardige vervoersnetwerken, zoals goede, snelle en veilige fietspaden en op smart mobility (slim verkeersmanagement). Alles met het oog op het bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar houden van de stad.'