Netwerk

De laatste maanden is er door corona veel veranderd op het gebied van mobiliteit. Het wordt ook wel het ‘grootste thuiswerkexperiment’ ooit genoemd. Ook al zal corona naar de achtergrond verdwijnen, de komende jaren maken we met elkaar een transitie in duurzame mobiliteit door. Veel uitdagingen komen op ons af. De samenleving verandert door de verstedelijking. Er worden veel huizen in onze regio gebouwd waardoor de druk op de mobiliteit en het ruimte gebruik verandert. Het parkeren op straat in de steden zal niet langer normaal zijn en de focus komt veel meer te liggen op het delen van vervoermiddelen, zoals deelfietsen, deel e-scooters, deelauto’s, etc. Naast de woningbouw vinden er de komende jaren ook veel onderhoudswerkzaamheden plaats aan wegen, bruggen en tunnels. Alles bij elkaar brengt dat in eerste instantie ongemakken met zich mee, zoals files en vertragingen maar uiteindelijk resulteert het in een kwaliteitsslag en een betere ruimtelijke benutting. Wat blijft is dat wij u ondersteunen in deze transitie naar duurzame mobiliteit met maatwerk en door experts die de samenhang in het gebied kennen.

Word ook convenantpartner!
Sluit aan bij onze community. Inmiddels zijn al ruim 110 werkgevers en ruim 20 ondernemersverenigingen actief lid. We leren van elkaar en inspireren elkaar. De experts van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland ondersteunen daarbij: met concrete tips, met maatwerk, met diepgaande kennis over de mobiliteitswereld. Zo kunt concreet uw duurzame mobiliteit van en naar uw organisatie verbeteren, uw medewerkers slimmer laten reizen en werken, uw logistiek optimaliseren en een bijdrage leveren aan uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Stimulans voor de economie
Een betere bereikbaarheid van Den Haag, Leiden, Westland, Zoetermeer, Delft en omgeving is niet alleen goed voor de leefomgeving, het is ook goed voor de economie en voor de werkgever zelf. Het levert u veel winst op: reductie van CO², lagere vervoerkosten, lagere parkeerkosten, hogere medewerkertevredenheid, hogere productiviteit, lager ziekteverzuim en betere bereikbaarheid voor uw leveranciers en voor uw klanten. Een beter bereikbaar Haaglanden en Rijnland geeft een gezond functionerende economie met (internationale) aantrekkingskracht.

Wat levert convenantpartnerschap u op?
Wij helpen u met het verduurzamen van uw mobiliteitsbeleid. Dat is maatwerk. In zes stappen komen we tot resultaat.

Wat bieden wij u:

 • ondersteuning en maatwerkadvies door een team van experts;
 • inzicht in reis- en vervoeralternatieven van medewerkers door analyses;
 • medewerker enquête om te achterhalen wat in de organisatie leeft en waar kansen liggen;
 • inzicht in de potentie van reisbewegigen van uw medewerkers;
 • Inzicht hoeveel CO² reductie thuiswerken oplevert
 • verfijnen van uw fiets en ov-beleid;
 • deelname aan de (digitale) werkgeversbijeenkomsten en kennissessies;
 • verduurzaming wagenpark;
 • efficiëntere logistiek;
 • als eerste informatie over nieuwe ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van duurzame mobiliteit.
 • Altijd als eerste geinformeerd worden over slimme acties via onze campagne Ways2go
   

Voorwaarden voor lidmaatschap
Iedere organisatie met meer dan 15 medewerkers in Haaglanden en Rijnland kan convenantpartner worden. Door financiering vanuit de overheid  kunnen we binnen grenzen voor u aan de slag tegen een symbolische jaarlijkse financiele bijdrage van 250 of 500 euro afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. Het convenantpartnerschap staat ook open voor ondernemersverenigingen. 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland: info@bereikbaarhaaglanden.nl
 

Convenantpartners op de kaart
Klik op onderstaande afbeelding om de vestigingsadressen van de convenantpartners van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland te bekijken op een interactieve kaart.