Nicoly Vermeulen: Reisgedrag kent twee uitdagingen

"Mobiliteit is een onderwerp waar wij op de campus in alle opzichten mee te maken hebben. Niet alleen doen we er alles aan om meer medewerkers op een andere manier dan met de auto naar het werk te laten komen ook doen we als Technische Universiteit veel onderzoek naar dit onderwerp. Reisgedrag kent twee uitdagingen. Enerzijds de harde kant: er moeten faciliteiten zijn om de juiste keuze te maken. Er moeten treinen rijden. Aan de andere, de zachte kant gaat het om keuzes die mensen maken op basis van allerlei factoren waar je als werkgever geen invloed op hebt.
Daarom start de TU Delft met een pilot gericht op het verleiden tot ander gedrag."