Over ons

Inspirerend netwerk
Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is een inspirerend netwerk voor werkgevers, ondernemersverenigingen en logistieke organisaties. Het doel is een bereikbare regio door het stimuleren van slim en duurzaam reizen en werken en het efficiënt gebruiken van wegen en het ov- en fietsnetwerk. Minder files en vertragingen zijn beter voor de economie, voor de leefbaarheid en levert veel minder stress en irritatie op. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is een platform waar samenwerking en kennisdeling centraal staat. Initiatiefnemers zijn VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, evofenedex, TLN en de gemeente Den Haag. Werkgevers met minimaal 15 medewerkers die geïnteresseerd zijn in mobiliteit en willen bijdragen aan verbetering van bereikbaarheid kunnen partner worden.

Anderen over ons:

De samenwerking binnen Bereikbaar Haaglanden en Rijnland kenmerkt zich door:

  • Kennisdeling over actuele oplossingen op het gebied van slim en duurzaam reizen
  • Kennisdeling over logistieke efficiency
  • Kennisdeling over de te nemen stappen bij invoeren mobiliteitsbeleid
  • Individuele begeleiding werkgevers
  • Benchmark werknemersmobiliteit deelnemende werkgevers
  • Gebiedsgerichte aanpak op lokale vraagstukken
  • Nauwe samenwerking en kennisdeling tussen publieke en private partijen