Spreiden en mijden

Thuiswerken en flexibel werken heeft enorme positieve gevolgen op onze mobiliteit als we kijken naar (verkeers-)veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Hoogstwaarschijnlijk zullen medewerkers straks vaker thuiswerken dan voor maart 2020. Er wordt gedacht dat dit gemiddeld 1 á 2 dagen per week zal zijn. Die positieve effecten van het thuiswerken worden dan natuurlijk alleen behouden als we niet allemaal op dezelfde dag en het zelfde tijdstip thuiswerken. Spreiden en mijden noemen we dat!

Wanneer de meerderheid op woensdag en vrijdag thuiswerkt of ’smorgens om 8 uur in de auto of het ov stapt, krijgen we wat we voorheen al hadden: files, vertraging en een hyperspits in het ov. Om dat te voorkomen is Bereikbaar Haaglanden en Rijnland door de gemeente Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om samen met bedrijven en organisaties afspraken te maken over spreiden en mijden. Hoe kunnen we het plaats onafhankelijk werken zo optimaal mogelijk inzetten? Hoe kan het werken op een werklocatie zo goed mogelijk over de dag en over de week worden gespreid? Een welke vervoerswijzen horen daarbij? Laten we elkaar inspireren en van elkaar leren.

Wilt u meer weten over spreiden en mijden en hoe u hier actief aan kan bijdragen, neem dan contact met ons op.